Przedszkole Nr 100
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 100 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 


Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wzbogacanego programami własnymi nauczycielek zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 4. współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 9,
 5. zatrudnia specjalistów ( logopeda).

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:

 1. stymuluje rozwój dzieci,
 2. otacza dzieci opieką lekarską i psychologiczną,
 3. ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
 4. przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia

W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:

 • diagnozowanie środowiska wychowanków,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
 • wspieranie dziecka uzdolnionego,  wspieranie dziecka z trudnościami,
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
 • wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,


W przedszkolu, w miarę potrzeb jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka.

 
 
Wprowadził Czarnecka Monika 12-04-2011
Aktualizujący Czarnecka Monika 12-04-2011
Zatwierdzający bzmw/ext.jdoroslawska 23-05-2011
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-05-2011
Liczba odwiedzin: 1663