Kanał Wyżej
Forma prawna

Przedszkole nr 100 jest przedszkolem publicznym.
Przedszkole mieści się w dwóch budynkach.
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.Statutu Przedszkola nr 100 https://przedszkole100.waw.pl/statut-przedszkola-nr-100/
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole nr 100
02-344 Warszawa                   
ul. Częstochowska 16/18
tel/fax 22 822 12 52, 22 822 26 32 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Forma prawna

Wersja standardowa